Speciale zorg op De Krijtmolen

Vanaf het moment dat uw kind op school komt volgen we zijn/haar ontwikkeling systematisch.

Ondanks alle zorg van de leerkracht voor de groep, zal het altijd zo zijn dat bepaalde leerlingen het leerproces om een of andere reden geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen volgen. De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen kunnen zeer divers en uiteenlopend zijn.

Wanneer is speciale zorg nodig?
Soms is de differentiatie in het leerstofaanbod dat aan de groep geboden wordt niet voldoende voor een kind. De stof past niet bij de ontwikkeling van het kind. Het kind is verder in zijn ontwikkeling of het aanbod is juist te moeilijk. Dit vraagt om speciale zorg.

Ook het gedrag van een kind kan een reden zijn voor speciale zorg. Op basis van de analyse van de beschikbare gegevens bepaalt de leerkracht in eerste instantie de benodigde hulp binnen de groep.

Wanneer een kind speciale aandacht nodig heeft, bespreken leerkrachten dit met elkaar in speciale vergaderingen die over zorg gaan. We noemen dat leerling/groepsbesprekingen.

Handelings-/groepsplan
Speciale zorg voor een kind wordt beschreven in een handelings-/groepsplan. Hierin wordt vastgelegd aan welk doel wordt gewerkt, met welke middelen, gedurende welke periode en wanneer de inzet daarvan wordt geëvalueerd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de effectiviteit van de geboden zorg. Om die zorg aan kinderen te coördineren heeft de school een zorgcoördinator, Sabine Kortekaas.

Naast de zorgcoördinator heeft de school ook andere zorgverleners. Hieronder een overzicht.

Rukiye Ay-Sungur – Ouder-Kindadviseur (OKA)
Sietske Ruijs – Fysiotherapeut
Maartje van Aller – Dyslexiebehandelaar
Nienke Bolderheij – Orthopedagoog

De school heeft ook nog te mogelijkheid om extra zorg in te kopen zodat de hulp passend is voor de leerling. Met elkaar zorgen we ervoor dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Hieronder kunt u het schoolondersteuningsprofiel en het zorgplan van OBS De Krijtmolen lezen.

Zorgplan OBS De Krijtmolen

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Krijtmolen