Ouderbetrokkenheid op De Krijtmolen

Ouders spelen een belangrijke rol bij ons op school en worden nauw betrokken bij de verschillende activiteiten. In zowel de dependance als het hoofdgebouw, hebben de ouders de mogelijkheid andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. In beide gebouwen is een ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten onder leiding van een oudercontactmedewerker/ gastvrouw. Zij organiseren verschillende bijeenkomsten.

image-2015-09-14Meedoen aan VVE Thuis
Ouders met kinderen op de voorschool en groep 1/2 kunnen ook deelnemen aan het programma VVE thuis. Hierbij krijgen ouders thematassen mee met allerlei opdrachten en activiteiten die men thuis kan doen met de peuter. VVE thuis stimuleert de ouder samen met hun kind activiteiten te ondernemen en er vooral plezier aan te beleven.

In de school en de ouderkamer willen wij graag dat ouders zich bewust zijn van hoe belangrijk hun rol is in de schoolloopbaan van hun kinderen. Door hun kinderen ook thuis te ondersteunen, te stimuleren en te motiveren. Als er vragen zijn rondom de opvoeding kunnen ouders deze bespreken met de oudercontactmedewerker/ gastvrouw. Zij kunnen ook doorverwijzen naar de ouder-kind adviseur die per 1 januari 2015 verbonden is aan de basisschool.

De ouderkamer in de dependance is geopend op maandag en dinsdag.

De ouderkamer in het hoofdgebouw is alleen geopend voor specifieke bijeenkomsten.