Van peuter naar kleuter

Voorschool De Krijtmolen bestaat uit twee groepen van maximaal 15 kinderen in de leeftijd van  2 ½ tot 4 jaar. De voorschool is gelegen in basisschool De Krijtmolen en wordt geleid door drie pedagogisch medewerkers waarvan er altijd minimaal twee op de groep staan.

Groep A: maandagochtend-dinsdagmiddag-donderdagochtend-vrijdagmiddag
Groep B: maandagmiddag- dinsdagochtend- donderdagmiddag- vrijdagochtend

De voorschool is geopend op de volgende tijden:

Ochtend: 8.15 – 11.00/11.15 uur
Middag: 11.45 – 14.30/14.45 uur

Afbeelding voorschool

VVE methodiek/ doorgaande lijn
Uk&Puk is een methode die zich richt op de brede ontwikkeling van peuters met behulp van de pop Puk. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van de peuter, door samen met Puk allerlei activiteiten te ondernemen en ervaringen op te doen.

De methodiek is erop gericht om vooral de taalontwikkeling van de peuters te stimuleren: woordenschat vergroten, spreken en luisteren. Daarnaast worden ook de sociaal- emotionele, cognitieve en motorische ontwikkelingen gestimuleerd.

Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de peuters zich veilig, prettig voelen en plezier hebben in het spelend leren op de voorschool.


Spelen in een uitdagende omgeving

Spelen in een uitdagende omgeving is de manier om kinderen te stimuleren tot ontwikkelen. Zo is er onder andere een themahoek, huishoek, bouwhoek en een leeshoek. De pedagogisch medewerkers hebben deze speel-leeromgeving op helder gestructureerde wijze ingericht. Er is voldoende, gevarieerd en veilig spelmateriaal aanwezig in aansluiting bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de peuters. De aantrekkelijke materialen maken kinderen enthousiast om te spelen en leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld.

Per thema worden er andere materialen in de hoeken geplaatst, waardoor de kinderen andere materialen leren kennen. Hierdoor wordt er meer betekenis gegeven aan het thema, de woorden en de activiteiten. De rijke speel-leeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes te maken. Een belangrijke voorwaarde om te leren.

De voorschool werkt nauw samen met groep 1 en 2 van basisschool De Krijtmolen, de zogeheten vroegschool. De pedagogische visie en de thema’s worden op elkaar afgestemd zodat een doorgaande leerlijn gewaarborgd is.

Ouderbetrokkenheid
Voorschool De Krijtmolen beschikt over een ouderkamer waar activiteiten voor en door peuter/kleuter ouders worden georganiseerd. De ouderkamer wordt geleid door een oudercontactmedewerker. Er vinden regelmatig themabijeenkomsten plaats. In de ouderkamer kunnen ouders hun vaardigheden en kennis vergroten om hun kind te ondersteunen in hun schoolloopbaan.

Ouders kunnen ook deelnemen aan het programma Uit en thuis. Hierbij krijgen ouders werkbladen mee met allerlei opdrachten en activiteiten die zij thuis met hun kinderen kunnen maken.

De ouderkamer is geopend op maandag en dinsdag. 

 

Aanmelden?

Bij de voorschool van de Krijtmolen zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar.

Aanmelden voor de voorschool kan ook via de website van Combiwel.

www.combiwelvoorkinderen.nl

 

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling planning en plaatsing, telefoonnummer: 020- 575 47 00 of contact opnemen met de voorschool zelf via het telefoonnummer 0642360028