Voor -en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 

 

 

 

 

Voorschool OBS De Krijtmolen

Openingstijden van groep A

maandagmorgen, dinsdagmiddag, donderdagmorgen en vrijdagmiddag.

Openingstijden van groep B:
Maandagmiddag, dinsdagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

Voorschool De Krijtmolen heeft twee groepen. Een groep bestaat uit  maximaal 15 kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. Er zijn drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers  waarvan er altijd twee op de groep staan.  De kinderen komen 4 dagdelen per week naar de voorschool. De voorschool is onderdeel van de VVE en  De Krijtmolen. VVE staat voor Voorschoolse(peuters) en Vroegschoolse (kleuters) educatie.

De voorschool en de onderbouw van de basisschool werken nauw samen en werken met de methodiek Uk & Puk. Op deze wijze ontstaat een doorgaande leerlijn voor kinderen van tweeënhalf tot minimaal zes jaar. In het programma Uk&Puk wordt de ontwikkeling van de peuters spelenderwijs gestimuleerd en wordt er veel aandacht besteed aan de taal ontwikkeling. De Uk&Puk methode bestaat uit verschillende thema’s. Een thema duurt ongeveer 6 weken.

Er is gevarieerd en veilig spelmateriaal aanwezig in aansluiting bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de peuters. De pedagogisch medewerkers hebben de speel -en leeromgeving op heldere en gestructureerde wijze ingericht. Op de vroegschool werken wij met het kindvolgsysteem KIJK. Er worden leerinhouden en spelactiviteiten aangeboden die gericht zijn op de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling, de ontwikkeling van de motoriek en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Door middel van onze observaties en registraties sluiten wij in de klas gooed aan op de behoeften van het kind. De aantrekkelijke materialen maken kinderen enthousiast om te spelen en te leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld. De rijke speel -en leeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes te maken en waar nodig kunnen de leidsters ondersteuning bieden. In de kringactiviteiten nemen de pedagogisch medewerkers meer initiatief om kinderen de thema’s te laten ontdekken en de woordenschat van de kinderen te stimuleren en te vergroten. Uk&Puk maakt gebruik van verschillende hoeken om spel te organiseren. Van huis hoek tot boekenhoek naar constructiehoek en diverse wisselende hoeken om de thema’s uit te lichten. Er wordt gebruik gemaakt van een buitenspeelruimte. Een plein waar voldoende gelegenheid is om te fietsen en te spelen.