Op De Krijtmolen werken we met de methode ‘De Vreedzame School’

Met De Vreedzame School willen we een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat binnen en buiten de school. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Een maatschappij waarin niet alleen rekenen en lezen, maar waar ook sociale vaardigheden belangrijk zijn.

Logo dVS
De Vreedzame School helpt om de kinderen daarop voor te bereiden. Met het programma van de Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar omgaan. De kinderen leren democratische beslissingen te nemen en samen te zorgen voor een goede sfeer in de groep en op school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat, waarin veel geleerd kan worden.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Vreedzame School.

 

vreedzamewijkmanifestnoordwestnovember2015

 

Er is een wijkmanifest gemaakt door de vreedzame kinderraad van de 7 buurtscholen in noord west (Molenwijk, Tuindorp Oostzaan, Kadoelen en de Bongerd). In de kinderraadsvergaderingen zijn de hernieuwde uitgangspunten bedacht en besproken met hun achterban onder begeleiding van de vreedzame wijk coördinatoren Marcel Hillebrand (Docks) en Karin Voortman (Combiwel).