Naar het voortgezet onderwijs

In Amsterdam zijn afspraken gemaakt tussen alle basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs over de overgang naar het VO. De  zogenaamde Kernprocedure.

De ouders van leerlingen in groep 8 worden uitgenodigd voor een informatie-avond. Tijdens deze  avond wordt de Kernprocedure uitgelegd. Hieronder ziet u het tijdspad dat wij in groep 8 volgen.

September
Afname entreetoets

September/ Oktober
Afname leerachterstandentoets (LAT)

Oktober t/m december
Afname capaciteitenonderzoek (CAP)/sociaal-emotioneel onderzoek(SEM)

November
Voorlopige adviesgesprekken met ouders en leerling

December
Leerlingen ontvangen de keuzegids VO

Januari t/m maart
Oriëntatieperiode – Open dagen VO-scholen

Januari
Afname Cito M-toetsen

Februari
Definitieve adviesgesprekken met ouders en leerling

Maart
Opstellen en ondertekenen voorkeurslijst en aanmeldingsformulier met ouders en leerling/ aanmelding VO-scholen

April
Afname centrale Cito Eindtoets / voorlopige matching VO-scholen

Mei
Mogelijkheid heroverweging basisschooladvies / definitieve loting en matching VO-scholen

Juni
Plaatsing door VO bekend bij basisschool en leerling / kennismaking dag VO-school