Werken op tablets

Onze leerlingen werken in groep 5 t/m 8 bij bepaalde vakken met tablets van Snappet. Hoe werkt het? Na de uitleg van de leerkracht worden de opdrachten niet in schriften gemaakt, maar op tablets. Hierop kunnen de leerlingen gelijk zien of een opgave goed of fout is gemaakt. Ook de leerkracht kan op zijn computer direct zien waar extra uitleg nodig is.

De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt). Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan.

Meer weten? Klik op:

Snappet