OBS De Krijtmolen bereidt kinderen voor op de toekomst!

Uw zoon of dochter groeit op in een wereld waarin nieuwe vormen van communicatie steeds belangrijker worden. Een digitale wereld, waarin afstanden verdwijnen en waarin alles wat je wilt weten of leren, online beschikbaar is. Hoe vindt uw kind zijn of haar weg in de multimediale wereld van vandaag en morgen? Op De Krijtmolen bereiden wij onze leerlingen hier zo goed mogelijk op voor. Als ‘school voor de toekomst’ zet De Krijtmolen extra in op digitale vaardigheden en mediawijsheid.

Op De Krijtmolen besteden we veel aandacht aan ondernemen, onderzoeken en samenwerken. Dit zijn vaardigheden die uw kind in de toekomst moet beheersen. De Krijtmolen geeft ieder kind de kans om zijn of haar talenten te ontplooien, zodat het straks zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch in het leven staat.

Ieder kind welkom is op De Krijtmolen. Wij moedigen uw zoon of dochter aan om het beste in zichzelf naar boven te halen. Wij dagen de kinderen en medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken wij ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

De Krijtmolen is een Vreedzame School. Een van de belangrijkste regels is dat we respectvol, vriendelijk en verantwoord met elkaar omgaan. Dat betekent dat we leren dat iedereen anders is, dat we verschillen waarderen en dat er naar elkaar geluisterd wordt. Leerlingen, ouders en leerkrachten leveren een bijdrage aan een positief sociaal klimaat binnen en buiten de school. Met het programma van de Vreedzame School leren de kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. Ze nemen democratische beslissingen en zorgen samen voor een goede sfeer in de groep en op school. Dit bevordert het plezier waarmee de kinderen naar school gaan en het zorgt voor een veilige school waar veel geleerd wordt.

Als school van de toekomst:

  • hebben wij hoge verwachtingen van ons team, onze leerlingen en onze ouders.
  • werken wij aan een goede basis; sterk taal- en rekenonderwijs en sociale omgangsvormen
  • leren wij kinderen ICT- vaardig en kritisch te zijn
  • vinden we een bredere (creatieve) ontwikkeling belangrijk. Muziek en het creatief gebruiken van multi media staan hierbij centraal.
  • vinden we het belangrijk dat onze leerlingen weten dat zij voor zichzelf leren. We noemen dat: ieder kind is eigenaar van zijn/haar leerproces. De leerkrachten begeleiden hen daarin.
  • zorgen leerkrachten, ouders en leerlingen er samen voor dat leerlingen plezier hebben in het leren.