Muziek op De Krijtmolen

Naast sport en spel doen we op De Krijtmolen veel aan muziek. In groep 1 t/m 4 krijgen de kinderen “Zing Zo!” aangeboden. De titel zegt het al, er wordt gezongen, het hele jaar door. Nu eens door de vakdocent, dan weer door de eigen klassenleraar.

De methode gaat uit van zingen, omdat zingen dicht bij alle kinderen staat (de stem is het eigen instrument) en door alle kinderen op alle leeftijden SAMEN kan worden gedaan. Het gaat niet alleen om leren maar ook om het (samen) toepassen ervan door middel van presentaties in de klas, op schoolniveau en in de concertzaal. “Zing Zo!” is de voorbereiding op het leerorkest. www.zingzo.nl

Het Leerorkest is een innovatief muziekeducatie programma met als doel basisschool kinderen de kans te geven een muzikale ontwikkeling door te maken en een muziekinstrument te leren bespelen. De kinderen van het Leerorkest kunnen al snel laten horen wat ze geleerd hebben in een echt orkest. Een ervaring die motiveert en stimuleert. Met deze aanpak is het Leerorkest uniek in Nederland.

Wekelijks wordt in schooltijd door alle kinderen groepsgewijs op een instrument geoefend. Er worden specifieke orkestpartijen ingestudeerd en de kinderen maken vanaf het eerste leerorkest jaar direct deel uit van een orkest. Elk jaar start een nieuw orkest met nieuwe leerlingen en stromen de anderen door naar het tweede-, derde of vierdejaars orkest.

Het Leerorkest start in groep 5 en gaat door t/m groep 8 www.leerorkest.nl
Op deze wijze heeft De Krijtmolen een invulling gegeven aan de doorgaande leerlijn muziek van groep 1 t/m/ 8.