Mediawijsheid op De Krijtmolen

Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken in onze huidige manier van werken en leven. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe vaardigheden, zoals ICT-geletterdheid. We denken na over hoe we de kinderen willen leren hoe je technologie effectief en efficiënt kunt gebruiken.

Daarnaast biedt ICT mogelijkheden om het leerrendement te verhogen. In elk lokaal hangt een digiboard en zijn er twee pc’s voor leerlingen beschikbaar. We beschikken verder over losse laptops en iPads die variabel ingezet worden. Vanaf groep 5 werken de kinderen bij bepaalde vakken met het tabletonderwijs van Snappet (zie apart onderwerp op deze website).

Bij ICT denk je al gauw aan Mediawijsheid. Dit is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

DiplomaVeiligInternet_578x387Om onze leerlingen Mediawijsheid bij te brengen beginnen we met de groepen 1 t/m 4 met het Nationaal Media Paspoort. Dit programma is een doorlopende leerlijn met lessen voor elke groep van het basisonderwijs. Het programma is in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkeld en is zeer innovatief. Kinderen krijgen in het programma namelijk niet alleen cognitieve kennis aangeleerd, maar er wordt ook een beroep gedaan op hun emoties (die door de media continu worden aangesproken). Daarnaast leren zij een eigen motivatie en een strategie te kiezen, waarmee het paspoort een zeer persoonlijk document wordt met individuele mediagedragsafspraken. De effectiviteit van het materiaal wordt doorlopend onderzocht. Het paspoort heeft een sterke wetenschappelijke en didactische onderbouwing en is gebaseerd op het Mediawijsheid Competentie model en de Kerndoelen van het PO.

In de groepen 5 t/m 8 werken we met de lessenserie Diploma Veilig Internet van de Stichting Kennisnet. Het doel van het lespakket is om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan. Het lespakket heeft een voorlichtingsfunctie voor kinderen, leerkrachten en ouders.